Baicus Iulian’s Blog

Archive for noiembrie 2009

1. I:L.Caragiale, Opere, volumele I-VII, ediţie îngrijită de P. Zarifopol şi Şerban Cioculescu, Bucureşti, Editura Fundaţiilor Regale regele Carol al II-lea, 1930-1942
2. I.L. Caragiale, Opere, I-III, ediţie de Silvian Iosifescu, 1950
3. I.L. Caragiale, Opere, I-IV, ediţie de Al. Rosetti, Şerban Cioculescu şi Liviu Călin, 1959-1964

Reclame

Seminarul I, Introducere în epoca Marilor Clasici. Discutarea bibliografiei

Seminarul II, Introducere în „Junimea”
1. Tudor Vianu, Junimea ca grupare, în Istoria literaturii române moderne, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1971, p. 139
2. George Munteanu, Istoria literaturii române, Epoca marilor clasici, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1980
3. Sorin Alexandrescu, „Junimea”-discurs politic şi discurs cultural, în Privind înapoi, modernitatea, Bucureşti, Editura Univers, 1999, p.46
4. G. Călinescu, Junimea. Epoca domnitorului Carol I, Istoria literaturii române de la origini şi pînă în prezent, Bucureşti, Editura Minerva, 1985, p. 395
5. Z.Ornea, Junimea şi junimismul, Bucureşti, Editura Minerva, colecţia B.P.T., 1998, capitolele I şi II din volumul I, şi capitolul V din volumul al doilea

Seminarul III, Titu Maiorescu, critic şi teoretician literar
6. Titu Maiorescu, Critice, orice ediţie, următoarele studii:
7. Nicolae Manolescu, Contradicţia lui Maiorescu, ediţia a doua, Bucureşti, Editura Humanitas, 2000
8. E.Lovinescu, Titu Maiorescu, Bucuresti, Editura Minerva, 1972
9. E. Lovinescu, T. Maiorescu şi contemporanii lui (I-II, 1943-1944)
10. E. Lovinescu, T. Maiorescu şi posteritatea lui critică, (1943);
Studii biografice despre Eminescu
11. Ilina Gregori, Eminescu la Berlin, în Studii literare, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2002
12. Ilina Gregori, Ştim noi cine a fost Eminescu? Fapte, enigme, ipoteze, Bucureşti, Editura Art, 2008
13. G. Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu, Editura Litera Internaţional, 1993
14. Iulian Costache, Eminescu. Negocierea unei imagini, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2008
Seminarul IV, Mihai Eminescu. Poezia antumă şi Seminarul V, Critică literară. Poezie. Eminescu şi arhetipurile.
15. Elena Tacciu, Eminescu, poezia elementelor, eseu asupra imaginaţiei materiale în postumele de tinereţe, Editura Cartea Românească, 1979
16. Elena Tacciu, Mitologie romantică, Bucureşti, Cartea românească, 1973
17. Ioana Em. Petrescu, Eminescu. Modele cosmologice şi viziune epică, Bucureşti, Editura Minerva, 1979
18. Ion Negoiţescu, Poezia lui Eminescu, ediţia a IV-a revăzută, Bucureşti, Editura Eminescu, 1994
19. Ioana Em. Petrescu, Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti, Bucureşti, Viitorul Românesc, 1998
20. G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, vol. I-IV, Editura Minerva, 1985
21. Mircea Cărtărescu, Visul chimeric, Bucureşti, Editura Litera, 1992
22. Dan C. Mihăilescu, Perspective eminesciene, Bucureşti, Editura Humanitas, 2006
23. Zoe Dumitrescu Buşulenga, Eminescu-Cultură şi creaţie, Bucureşti, Editura Eminescu, 1976
24. Zoe Dumitrescu Buşulenga, Eminescu şi romantismul german, Bucureşti, Editura Eminescu, 1986( comparatism literar)
25. Petru Poantă, Poezia lui Mihai Eminescu, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995
26. Petrescu, Aurel, Eminescu. Originile romantismului, Bucureşti, Editura Albatros, 1983
27. Petrescu, Aurel, Eminescu, metamorfoza creaţiei, Bucureşti, Editura Albatros, 1985
28. Edgar Papu, Poezia lui Eminescu, Bucureşti, Editura Eminescu, 1971
29. Tudor Vianu, Studii de literatură română, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1965
Seminarul VI, Mihai Eminescu. Proza literară
30. Eugen Simion, Proza lui Eminescu, Bucureşti, E.P.L., 1964
31. Ioan Petru Culianu, Scrieri româneşti, I, Bucureşti, Editura Nemira, 1994, toate textele despre Mihai Eminescu şi Ioan Slavici
32. Mircea Eliade, Insula lui Euthanasius, în antologia Drumul spre centru, Editura Univers, 1991
33. G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, vol. I-IV, Editura Minerva, 1985

Seminarul VII, VIII, IX, I.L. Caragiale, Momente şi schiţe, Teatru, Nuvele

34. Florin Manolescu, Caragiale şi Caragiale. Jocuri cu mai multe strategii, Humanitas, 2000
35. Papadima, Liviu, Caragiale, fireşte, Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1999.
36. Cioculescu, Şerban (1935). Corespondenţa dintre I.L. Caragiale şi Paul Zarifopol.
37. Cioculescu, Şerban (1940). Viaţa lui Ion Luca Caragiale.
38. Cioculescu, Şerban (1967). Ion Luca Caragiale.
39. Cioculescu, Şerban (2003). Caragialiana, Bucureşti: Editura Albatros, 2003
40. Călinescu, Alexandru (1976). Caragiale sau vârsta modernă a literaturii.
41. Fanache, Vasile (1997). Caragiale, Cluj: Editura Dacia, 1997
42. Iorgulescu, Mircea Marea trăncăneală: Eseu despre lumea lui Caragiale, Bucureşti: Editura Compania, 2002
43. Ştefan Cazimir, Caragiale, universul comic, 1967
44. Ştefan Cazimir, I.L.Caragiale faţă cu kitschul, 1998
45. Ion Vartic, Clanul Caragiale, Cluj-Napoca, Editura Apostrof, 2002
Seminarul X, Ion Creangă, povestitor popular sau autor cult
46. George Călinescu, Ion Creangă (Viaţa şi opera), Editura Minerva, Bucureşti, 1972.
47. Vasile Lovinescu, Creangă şi creanga de aur, Editura Rosmarin, Bucureşti, 1996
48. Zoe-Dumitrescu, Buşulenga, Ion Creangă, 1963
49. Ovidiu Bîrlea, Poveştile lui Creangă, 1967
50. Valeriu Cristea, Despre Creangă, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1988
Valeriu Cristea, Dicţionarul personajelor lui Creangă, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1999

Seminarul XI, Ioan Slavici
51. Magdalena Popescu, Ioan Slavici, 1977
52. D.Vatamaniuc, Slavici. Opera literară, 1970
53. N. Manolescu, capitolul despre Mara din Arca lui Noe, Editura Grammar, 1998

Notă: pentru fiecare autor în parte puteţi utiliza şi istoriile literare ale lui G.Călinescu, N.Manolescu, G. Munteanu sau Istoria literaturii române moderne.

Opere de Mihai Eminescu

1. Mihai Eminescu, Opere, vol. I, Poezii tipărite în timpul vieţii, Introducere, Note şi variante, ediţie critică îngrijită de Perpessicius, Fundaţia pentru Literatură şi Artă, Regele Carol al II-lea, 1939
2. Mihai Eminescu, Opere, vol. II, Poezii tipărite în timpul vieţii, Note şi variante, De la Povestea Codrului la Luceafărul, ediţie critică îngrijită de Perpessicius, Fundaţia pentru Literatură şi Artă, Regele Carol al II-lea, 1943.
3. Mihai Eminescu, Opere, vol. III, Poezii tipărite în timpul vieţii, Note şi variante, De la Doina la Kamadeva, Fundaţia pentru Literatură şi Artă, Regele Mihai I, 1944
4. Mihai Eminescu, Opere, vol. IV, Poezii postume. Anexe. Introducere. Tabloul ediţiilor, ediţie critică îngrijită de Perpesiccius, Bucureşti, Editura Academiei Române R.P.R., 1952
5. Mihai Eminescu, Opere, vol. V, Poezii postume. Anexe. Note şi variante. Exerciţii şi moloz- Addenda şi corrigenda. Apocrife. Mărturii. Indice. ediţie critică îngrijită de Perpessicius, Bucureşti, Editura Academiei Române, Muzeul Literaturii Române, R.P.R., 1958
6. Mihai Eminescu, Opere, vol. VI, Literatura populară, Introducere. Poeme originale de inspiraţie folclorică, Lirica populară, balade. Dramatice. Basme în proză, Irmoase. Paremiologie. Note şi variante. Anexe. Exerciţii şi moloz. Caetul anonim, Bibliografie, Indici. Ediţie critică îngrijită de Perpessicius, Bucureşti, Editura Academiei Române, Muzeul Literaturii Române, R.P.R., 1963
7. Mihai Eminescu, Opere, vol. VII, Proză literară. Sărmanul Dionis. La Aniversară. Cezara. Geniul pustiu. Celelalte proze postume. Texte inedite, studiu introductiv de Perpessicius, Editura Academiei Române, Muzeul Literaturii Române, 1977
8. Mihai Eminescu, Opere, vol. VIII, Teatrul original şi tradus. Traducerile de proză literară, Dicţionarul de rime, studiu introductiv de Petru Creţia, ediţie critică întemeiată de Perpessicius, Editura Academiei Române, 1988
9. Mihai Eminescu, Opere, vol. IX, Publicistică 1870- 1877, Albina, Familia, Federaţiunea, Convorbiri literare, Curierul de Iaşi, studiu introductiv de Al. Oprea, ediţie critică întemeiată de Perpessicius, Editura Academiei Române, Muzeul Literaturii române, 1988
10. Mihai Eminescu, Opere, vol. X, Publicistica. 1 noiembrie 1887- 15 februarie 1890, Timpul, ediţie critică întemeiată de Perspessicius, coordonator Dimitrie Vatamaniuc, Editura Academiei Române, 1989
11. Mihai Eminescu, Opere, vol. XI, Publicistică, 17 februarie – 31 decembrie 1880, Timpul, ediţie critică întemeiată de Perspessicius, coordonator Dimitrie Vatamaniuc, Editura Academiei Române, Muzeul Literaturii Române, 1984
12. Mihai Eminescu, Opere, vol. XII, Publicistică, 1 ianuarie-31 decembrie 1881, Timpul, coordonator Dimitrie Vatamaniuc, Editura Academiei Române, Editura Academiei Române, Muzeul Literaturii române, 1985
13. Mihai Eminescu, Opere, vol. XIII, Publicistică, 1882-1883, 1888-1889, Timpul, România liberă, Fîntîna Blanduziei, ediţie critică întemeiată de Perpessicius, coordonator Dimitrie Vatamaniuc, Editura Academiei Române, Muzeul Literaturii Române, 1985
14. Mihai Eminescu, Opere, vol. XIV, Traduceri filozofice, istorice şi ştiinţifice. Hurmuzaki. Rotscher. Kant. Leskien. Bopp. Articole şi excerpte, ediţie critică întemeiată de Perspessicius, coordonator Dimitrie Vatamaniuc, studiu introductiv de Al. Oprea, Editura Academiei Române, Muzeul Literaturii Române, 1983
15. Mihai Eminescu, Opere, vol. XV, Fragmentarium, Addenda ediţiei, ediţie critică întemeiată de Perspessicius, coordonatori D.Vatamaniuc şi Petru Creţia, Editura Academiei Române, Muzeul Literaturii Române, 1993
16. Mihai Eminescu, Opere, vol. XVI, Corespondenţă. Documentar, ediţie critică întemeiată de Perspessicius, coordonatori D.Vatamaniuc şi Petru Creţia, Editura Academiei Române, Muzeul Literaturii Române, 1989
17. Dulcea mea Doamna/ Eminul meu iubit. Corespondenţa inedită Mihai Eminescu – Veronica Micle, ediţie de Christina Zarifopol Ilias, Iaşi, Editura Polirom, 2000

Compania Weblog mi-a făcut o surpriză neplăcută, a uitat să transfere toate informaţiile de pe blogul Poiana lui Mayuma, aşa că aştept şi eu destul de curios ca adminii să-şi dreagă greşeala. Pînă una alta m-am mutat din nou aici, sper să reuşesc să recuperez şi datele de pe Weblog, pentru că nu am niciun fel de back up la ele şi cred că aş putea cîndva să le strîng într-o carte. Vă invit din nou pe WordPress, sper să-mi pot intra în ritm şi să revin la o cadenţă ceva mai bună, acum lucrez şi la vreo cîteva cărţi, să vedem care se va termina prima. Vă aştept cu drag!


Reclame

  • Niciunul
  • baicusi: Da, dar generatia noastra e mai dragutza, mai animata de sentimente, nu crezi?
  • baicusi: Multumesc si eu!
  • pierpatrat: îți mulțumesc pentru că am putut citi această poezie superbă. și pentru că faci public tot ceea ce crezi. dan baciu

Categorii